Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Hodnocení vybraných potomstev křížení révy vinné z hlediska heritability sledovaných znaků
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je u vybraných potomstev křížení odrůd révy vinné sledovat základní fenologické, ampelografické a další znaky z hlediska dědivosti (heritability) znaků.

There are no limitations of the topic