Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Využití metod řízení rizik v praxi
Stav tématu: schváleno (Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Ústav: Oddělení expertního inženýrství (ICV)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Antonín Krbušek
Abstrakt: Řízení rizik v soukromém zdravotnickém sektoru sebou přináší velké množství specifik daného oboru, jako je odborné personální zázemí a požadavky na jeho odbornost v souladu s platnou legislativou, aplikace nových trendů, technologií a pracovních postupů. Využitím metod řízení rizik se provedou analýzy externích a interních rizikových faktorů, navrhnou se konkrétní návrhy a doporučení na snižování rizik.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení