Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Variabilita hospodářských vlastností vybraných odrůd ozimé pšenice
Stav témy: schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Vyhodnocení variability vybraných hospodářských vlastností v polních pokusech pro SDO ozimé pšenice (Seznam doporučených odrůd). Dosažené výsledky a závěry budou využity jako podklady ke stanovení výchozích charakteristik používaných při zařazování do Seznamu doporučených odrůd ozimé pšenice. Data pro analýzy (výsledky SDO) poskytne vedoucí diplomové práce po projednání s ÚKZÚZ.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia