Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Návrh databáze genetických informací pro révu vinnou
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Cílem práce je navrhnout databázi genetických informací o odrůdách révy vinné. A doplnit ji daty získanými na pracovišti Mendelum při řešení grantových projektů.

There are no limitations of the topic