Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: 2. Balení potravin v modifikované atmosféře.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Literární rešerše, balení uzenářských výrobků a sýrů v modifikované atmosféře, porovnání doby údržnosti s potravinou standardně balenou. Spolupráce s výrobním podnikem.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia