Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: 2. Balení potravin v modifikované atmosféře.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc.
Abstrakt: Literární rešerše, balení uzenářských výrobků a sýrů v modifikované atmosféře, porovnání doby údržnosti s potravinou standardně balenou. Spolupráce s výrobním podnikem.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia