Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Návrh stabilizacde břehového území nádrže
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Základem práce bude posouzení současného stavu břehů, aplikace jednoduché metody "posouzení abrazní terminanty" a návrh některých z mnoha typů opevnění - bez podrobného rozpracování grafických příloh.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení