Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Revitalizace vodního toku - DP
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
V rámci DP předpokládáme návrh revitalizace toku s výraznějším rozpracováním grafických příloh.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení