Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Právní postavení hejtmana kraje ve veřejné správě
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Ústav:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Bc. Hana Nečasová
Abstrakt:
Právní postavení hejtmana kraje jako orgánu, který zastupuje kraj navenek. Podmínky pro výkon funkce krajského hejtmana, ustanovování do funkce. Zákonem daná práva a povinnosti hejtmana kraje. Postavení hejtmana kraje v rámci krizového řízení.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení