Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Využití "kancelářských" aplikací při řízená sportovních a zájmových organizací
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Řízení menších skupiny neklade tak vysoké nároky na zpracování dat. Lze tedy využít i aplikace, které se používají pro řešení dílčích úkolů jako jsou textotové procesory, tabulkové editory a podobně. Na základě analýzy požadavků vybrané organizace a ve vazbě na požadavky nadřízených řídících struktur, bakalant navrhne řešení pro využití těchto "kancelářských" aplikací.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení