Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Vliv počasí a agrotechnických zásahů na tvorbu nadzemní biomasy a výnosových prvků obilnin
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:1
Navrhol: prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Abstrakt:
Zpracování výsledků polyfaktoriálních polních pokusů s modifikací pěstitelských opatření u ozimé pšenice a jarního ječmene.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia