Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostu
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem této práce je porovnat kolonizaci standardizovaných borových výřezů saproxylickými brouky, a to v závislosti na jejich umístění v lesních porostu. Hlavní sledovanou proměnou bude umístění na pasece či zapojeném lesním porostu, a to v různé vzdálenosti od porostní stěny. Dále bude hodnocen vliv druhového složení porostů a jejich věkové struktury a množství odumřelého dřeva.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
M-LIN Lesní inženýrstvíM-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.