Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Saproxyličtí brouci dřevin rostoucích mimo les ve vybrané oblasti
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem této závěrečné práce je podrobný průzkum výskytu saproxylických brouků vázaných na dřeviny rostoucí mimo les ve zvolené oblasti. Předmětem práce je rovněž získání informací o bionomii nalezených druhů a zhodnocení sledované lokality z pohledu faunistického a ochranářského významnu. Součástí práce bude rovněž sestavení zásad managementu sledované lokality zohledňujícího požadavky zaznamenaných saproxylických brouků.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-LES Lesnictví
B-LES-ARB Arboristika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.