Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Význam křovin lemujících lesní okraje pro složení ptačích společenstev obývajících ekoton les-bezlesí
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem této práce je porovnání ptačích společenstev obývajících lesní okraje v závislosti na přítomnosti či absenci lemových porostů křovin a na dalších charakteristikách ekotonu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení