Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Moderní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je zpracování literární rešerže zaměřené na způsoby tvarování živých plotů s důrazem na využívané nářadí a mechanizační prostředky (plotostřihy, tvarovací lišty). Práce bude doplněna o úvodní šetření příp. vlastní sledování pracnosti při tvarování.

There are no limitations of the topic