Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Moderní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je zpracování literární rešerže zaměřené na způsoby tvarování živých plotů s důrazem na využívané nářadí a mechanizační prostředky (plotostřihy, tvarovací lišty). Práce bude doplněna o úvodní šetření příp. vlastní sledování pracnosti při tvarování.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení