Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Porovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativní
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Hodnocení klonů během vegetace ve výsadbě Sonberk Popice. Hodnocení fenofází, výnosů, kvality a výroba mikrovzorků vín.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení