Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vývoj systému agroenvironmentálního managementu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr. Ing. Petr Marada
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Dr. Ing. Petr Marada
Abstrakt: Zemědělci se významným způsobem podílí vlivy svých činností na kvalitě životního prostředí. Významným nástrojem který pomáhá k udržitelnému zemědělství a především k předcházení ekologické újmy je systém agroenvironmentálního managementu. Cílem práce bude provést implementaci systému agroenvironmentálního managementu dle schválené metodiky ve vybraném zemědělském podniku, vyhodnotit skutečný přínos realizovaného opatření a navrhnout možná zlepšení.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia