Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatření
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr. Ing. Petr Marada
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Dr. Ing. Petr Marada
Abstrakt: Agroenvironmentální opatření jsou aktuální a budoucí alternativou k intenzivnímu způsobu zemědělského hospodaření. Cílem práce bude vytvořit přehled zemědělské mechanizace , která bude využitelná pro zemědělce uvažující o realizaci těchto opatření, dále ověření uplatnění vybraných technik v rámci vybraných opatření na konkrétní zemědělské farmě a stanovení doporučení pro jejich uplatnění.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-ZS Zemědělská specializaceN-ZS-MT Management techniky

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.