Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Rychlost kolonizace nově postavených rybníků se zaměřením na makrozoobentos
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D.
Abstrakt:
Jednoleté sledování šesti nově vybudovaných rybníků na severní Moravě, studie navazuje na již probíhající výzkum. Odběry kvantitativních a kvalitativních vzorků makrozoobentosu budou probíhat v měsíčním intervalu. Zároveň budou měřeny i základní fyzikálně-chemické parametry vody (teplota vody, pH, vodivost, množství rozpuštěného kyslíku, atd.). Na sledovaných lokalitách bude stanoveno taxonomického složení makrozoobentosu a biomasa. Zároveň budou sledovány změny abiotických faktorů během roku a jejich vliv na makrozoobentos. Podrobnější informace u vedoucí práce: Mgr. Pavla Řezníčková, pavla.reznickova@mendelu.cz , +420545 133 366

K tématu nejsou zadaná žádná omezení