Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vliv různých variant zpracování půdy u kukuřice na zaplevelení
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
V polním pokusu budou hodnoceny různé varianty zpracování půdy z pohledu zaplevelení. Bude vyhodnoceno druhové spektrum plevelů a intenzita zaplevelení.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia