Přehled vypsaných témat - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vliv různých variant zpracování půdy u kukuřice na zaplevelení
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Abstrakt: V polním pokusu budou hodnoceny různé varianty zpracování půdy z pohledu zaplevelení. Bude vyhodnoceno druhové spektrum plevelů a intenzita zaplevelení.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení