Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Pěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodin
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Zpracování literární rešerše na téma různé způsoby zakládání porostů kukuřice (výhody a nevýhody, protierozní význam apod.). V polním pokusu budou v průběhu vegetace hodnoceny meteorologické prvky (teplota a vlhkost půdy) a dynamika růstu kukuřice v porostu založeného do mulče a bez něho.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia