Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Pěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodin
State of topic: approved (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Agrosystems and Bioclimatology - FA
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Summary:
Zpracování literární rešerše na téma různé způsoby zakládání porostů kukuřice (výhody a nevýhody, protierozní význam apod.). V polním pokusu budou v průběhu vegetace hodnoceny meteorologické prvky (teplota a vlhkost půdy) a dynamika růstu kukuřice v porostu založeného do mulče a bez něho.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic