Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Pěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodin
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Abstrakt:
Zpracování literární rešerše na téma různé způsoby zakládání porostů kukuřice (výhody a nevýhody, protierozní význam apod.). V polním pokusu budou v průběhu vegetace hodnoceny meteorologické prvky (teplota a vlhkost půdy) a dynamika růstu kukuřice v porostu založeného do mulče a bez něho.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení