Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Asociace genu 1 s intramuskulárním tukem v mase
Stav tématu: schváleno (Ing. Petr Sláma, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Abstrakt:
a
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-ZOO Zootechnika
N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.