Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Chování pavouků pod antropogenním tlakem
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Pavouci jsou velmi vhodná skupina pro sledování různých vlivů člověka na prostředí. V rámci této závěrečné práce je prostor pro sledování společenstev i jedinců pavouků v závyslosti na antropogenních tlacích. Je možné sledovat behaviorální ekologii, socialní chování pavouků, synantorpii a další jevy. Práce zahrnuje manipulaci s pavouky.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení