Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
1. Rovnovážné vlhkosti vybraných organických druhotných surovin.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: Analýza problematiky na základě literárních zdrojů. Laboratorní měření, metodika. Zpracování naměřených hodnot. Závěr, význam pro praxi.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia