Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)Help


Základní údaje

Typ práce: Závěrečná práce
Název tématu: Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: ve středoevropské krajině je vše odvyslé od historického a současného hospodaření na daných místech, včetně bioty. Práce je zaměřena na různé skupiny oraganizmů a jejich využití vrámci sledovaných charakteristik. Téma je víceméně otevřené, nutný je osobní kontakt (Hula@mendelu.cz)

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení