Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Závěrečná práce
Název tématu: Sledování biodiverzity vybraných skupin organizmů a jejích změn v závislosti na hospodaření v krajině
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Abstrakt: ve středoevropské krajině je vše odvyslé od historického a současného hospodaření na daných místech, včetně bioty. Práce je zaměřena na různé skupiny oraganizmů a jejich využití vrámci sledovaných charakteristik. Téma je víceméně otevřené, nutný je osobní kontakt (Hula@mendelu.cz)

K tématu nejsou zadaná žádná omezení