Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Problematika nadměrného zhutnění lučních a pastevních půd
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Práce bude zaměřena na rešerši poznatků o vlivu nadměrného zhutnění na produkci píce, na botanické složení porostů a zejména na změny půdních vlastností a ovlivnění jejich ekologických funkcí.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení