Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Podzemní biomasa travních porostů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.
Abstrakt: V práci budou shrnuty poznatky výzkumu podzemní biomasy u různých travních porostů (louky, pastviny, krátkodobé travní porosty na orné půdě, trávníky).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení