Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Abstrakt: Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy prošly za posledních 20 let významnými změnami, které radikálně ovlivnily způsob nakládání s odpady na území ČR. Významné změny v právním systému upravující nakládání s odpady nastaly po vstupu ČR do EU. Přijetí určitých nařízení a směrnic Evropského parlamentu a Rady významně ovlivnilo terminologii, povinnosti původců odpadů a oprávněných osob a změnilo trendy ve způsobu nakládání s odpady. Také poslední novela zákona o odpadech č. 154/2010 Sb. jejímž úkolem je transpozice Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů a rovněž také doplnění pravidel vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic bude mít na systém odpadového hospodářství ČR významný dopad.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-TO Technologie odpadůB-TO-OH Odpadové hospodářství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.