Summary of topics offered - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
State of topic: approved (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering - FA
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Summary: Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy prošly za posledních 20 let významnými změnami, které radikálně ovlivnily způsob nakládání s odpady na území ČR. Významné změny v právním systému upravující nakládání s odpady nastaly po vstupu ČR do EU. Přijetí určitých nařízení a směrnic Evropského parlamentu a Rady významně ovlivnilo terminologii, povinnosti původců odpadů a oprávněných osob a změnilo trendy ve způsobu nakládání s odpady. Také poslední novela zákona o odpadech č. 154/2010 Sb. jejímž úkolem je transpozice Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů a rovněž také doplnění pravidel vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic bude mít na systém odpadového hospodářství ČR významný dopad.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-WT Waste TechnologyB-WT-WM Waste Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.