Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy prošly za posledních 20 let významnými změnami, které radikálně ovlivnily způsob nakládání s odpady na území ČR. Významné změny v právním systému upravující nakládání s odpady nastaly po vstupu ČR do EU. Přijetí určitých nařízení a směrnic Evropského parlamentu a Rady významně ovlivnilo terminologii, povinnosti původců odpadů a oprávněných osob a změnilo trendy ve způsobu nakládání s odpady. Také poslední novela zákona o odpadech č. 154/2010 Sb. jejímž úkolem je transpozice Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů a rovněž také doplnění pravidel vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic bude mít na systém odpadového hospodářství ČR významný dopad.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-TO Technologie odpadůB-TO-OH Odpadové hospodářství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.