Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složky
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Předmětem bakalářská práce je analýza složení komunálního odpadu v dané obci či mikroregionu, popis související legislativy, základních pojmů a způsobů nakládání s tímto typem odpadu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení