Přehled vypsaných témat - CEITEC MENDELU (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza vývoje klíčních transgenních rostlin Arabidopsis thaliana nadprodukující cytokinin-glukosid specifické β-glukosidasy Zm-p60.1
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Jan Zouhar, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
CEITEC MENDELU (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cytokininy představují jednu skupinu z tzv. klasických fytohormonů regulujících růst, vývoj a morfogenezi u rostlin. Metabolismus cytokininů zahrnuje vzájemné přeměny mezi cytokininovými bazemi, ribosidy a ribotidy, redukci postranního isoprenoidního řetězce, konjugace a hydrolýzu konjugátů i oxidativní degradaci vedoucí k odštěpení postranního řetězce. Glukosylace postranních OH-skupiny u cytokininů zeatinového typu vede ke snížení jejich aktivitu, a takové glukosidy jsou považovány za zásobní formy hormonu, jelikož jsou hydrolyzovány zpět na aktivní formu. Nadprodukce β-glukosidasy Zm-p60.1, původem z kukuřice, který specificky štěpí zásobní zeatin-O-glukosid, umožňuje velice citlivý zásah do metabolické sítě cytokininů. Úkolem bakalářské práce bude základní charakterizace transgenních linií Arabidopsis, které nadprodukují fluorescenčně značené varianty Zm-p60.1. Tato studie bude zahrnovat ověření exprese a lokalizací aktivity β-glukosidasy Zm-p60.1 v chloroplastech pomocí molekulárních analýz, histochemické a imunologické metody. Pro praktické řešení tohoto problému je v naší laboratoři zavedené spektrum metod: příprava a analýza transgenních linií, analýza molekulárních procesů pomocí molekulárních markerů, identifikace genové exprese pomocí qRT PCR, základní i pokročilé mikroskopické techniky (DIC, fluorescenční, konfokální), imunolokalizace proteinů, histologické techniky, extrakce a měření množství proteinů a další.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení