Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Pastva ovcí na chráněných biotopech
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Na základě etologických snímků a odběru porostů zhodnocení chování zvířat na pastvě v interakci s externími podmínkami, s prioritním zaměřením na potravní nabídku.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení