Summary of topics offered - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Téma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studenta
State of topic: approved (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - head of department)
Thesis supervisor: Bc. Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering - FA
Max. no. of students: 2
Proposed by: Bc. Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.
Summary: Aktivní a tvůrčí přístup studenta při řešení předem dané problematiky, řešení otázek odpadového hospodářství ve vazbě na konkrétní subjekt. Možnost výběru recyklačních metod, metod separace různých komodit odpadů apod.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
C-WT Waste TechnologyC-WT-WTM Waste Technology and Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.