Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Téma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studenta
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Bc. Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Bc. Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.
Abstrakt: Aktivní a tvůrčí přístup studenta při řešení předem dané problematiky, řešení otázek odpadového hospodářství ve vazbě na konkrétní subjekt. Možnost výběru recyklačních metod, metod separace různých komodit odpadů apod.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-TO Technologie odpadůN-TO-TMO Technologie a management odpadů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.