Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Bc. Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov:2
Navrhol:
Bc. Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.
Abstrakt: Rozbor platné legislativy, popis konkrétního celku, analýza systému nakládání s odpadem (provedení průzkumu vhodnými metodami), návrh na zlepšení systému, praktická doporučení.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-TO Technologie odpadů
N-TO-TMO Technologie a management odpadů
N-BO Biotechnologie odpadůN-BO-BMO Biotechnologie a management odpadů

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.