Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Bc. Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Bc. Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.
Abstrakt:
Rozbor platné legislativy, popis konkrétního celku, analýza systému nakládání s odpadem (provedení průzkumu vhodnými metodami), návrh na zlepšení systému, praktická doporučení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-TO Technologie odpadů
N-TO-TMO Technologie a management odpadů
N-BO Biotechnologie odpadůN-BO-BMO Biotechnologie a management odpadů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.