Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení odrůdových sortimentů huseníků (Arabis) a tařiček (Aubrieta)
State of topic: approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Summary:
Huseníky a tařičky jsou příbuzensky provázanými rody se zhruba 190 druhy, řadou hybridů a odrůd, ceněných pro nízký kompakktní růst, stálezelené olistění, bohaté časně jarní kvetení a přizpůsobivost exponovaným stanovištím v zahradách. Dosavadní porovnání odrůd z těchto hledisek jsou však jen dílčí a z pohledu zahradnické praxe sotva postačující. Posláním bakalářské práce bude zhodnocení dostupných sortimentů z hlediska jejich uplatnitelnosti v zahradních výsadbách na podkladě morfologických a fenologických charakteristik. Postup: kompilativní zpracování dostupné literatury k tématu, soustředění sortimentu, sestavení deskriptorů a vyhodnocení předběžných sledování pro pozdější práci diplomovou.

There are no limitations of the topic