Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení sortimentu kakostů (Geranium L.) podrodu Unguiculata
State of topic: approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Geranium sekce Unguiculata sestává ze tří balkánských druhů s lehce souměrnými květy. Robustní G. macrorrhizum patří k nejodolnějším a nejraněji kvetoucím druhům kakostů a spolu s křížencem G. x cantabrigiense je pěstováno v početné řadě cenných kultivarů. Posláním bakalářské práce bude zhodnocení dostupných sortimentů z hlediska jejich uplatnitelnosti v zahradních výsadbách na podkladě morfologických a fenologických charakteristik. Postup: kompilativní zpracování dostupné literatury k tématu, soustředění sortimentu, sestavení deskriptorů a vyhodnocení předběžných sledování pro pozdější práci diplomovou.

There are no limitations of the topic