Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Odrůdy a variabilita v přesevech dosen (Canna)
State of topic: approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by: doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Summary:
Dosny jsou tradičními parkovými květinami a jejich popularita opět roste. Stovky hybridních, vysoce heterogenních odrůd jsou pěstovány od dob proslulých šlechtitelů Crozyho a Sprengera. Nově jsou nabízeny i F1 hybridy v odrůdových sériích. Přes vysoký stupeň samosprašnosti jsou z velké míry sterilní, klíčivá semena však příležitostně vyvíjejí. Málo je známo o jejich štěpných poměrech a jsou-li udávány rodičovské komponenty, často se zdají být nepravděpodobné. Posláním diplomové práce bude ověření možností zlepšení nepravidelné tvorby klíčivých semen, podchycení osiva a předběžně vyhodnocení dopěstovaných potomstev.

There are no limitations of the topic