Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení sortimentu rozchodníků rodu Phedimus
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by:
doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Summary: Rod Phedimus sdružuje ve dvou sekcích na dvacet značně proměnlivých kavkazských a sibiřských druhů, v zahradách stále nedoceňovaných. Z nejpěstovanějších P. spurius, P. kamtschaticus, P. hybridus a P. floriferus vzešla nadto řada nepostradatelných odrůd. Posláním bakalářské práce bude zhodnocení dostupných sortimentů z hlediska jejich uplatnitelnosti v zahradních výsadbách na podkladě morfologických a fenologických charakteristik. Postup: kompilativní zpracování dostupné literatury k tématu, soustře-dění sortimentu, sestavení deskriptorů a zhodnocení předběžných sle-dování pro pozdější práci diplomovou.

There are no limitations of the topic