Prehľad vypísaných tém - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Dezintegrace planktonních sinic.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Abstrakt: Literární rešerše na dané téma, vlastní experiment, porovnání úspěšnosti dezintegrace u kokálních a vláknitých sinic různými metodami. Hlavní zaměření na použití ultrazvukového homogenizátoru, experimentální zjištění nejvhodnějších cyklů homogenizátoru pro dezintegrace koloniálních sinic. Vyhodnocení získaných dat. Podrobnější informace u vedoucího práce: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., 545 133 268, fcela@seznam.cz

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia