Summary of topics offered - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Dezintegrace planktonních sinic.
State of topic: approved (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Faculty: Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture - FA
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Summary: Literární rešerše na dané téma, vlastní experiment, porovnání úspěšnosti dezintegrace u kokálních a vláknitých sinic různými metodami. Hlavní zaměření na použití ultrazvukového homogenizátoru, experimentální zjištění nejvhodnějších cyklů homogenizátoru pro dezintegrace koloniálních sinic. Vyhodnocení získaných dat. Podrobnější informace u vedoucího práce: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., 545 133 268, fcela@seznam.cz

There are no limitations of the topic