Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Stanovení škodlivin v životním prostředí.
Stav tématu:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se bude zabývat stanovením některých vybraných látek v životním prostředí. Pro jejich stanovení budou použity elektromigrační metody s předkoncentrací, případně fotometrickou detekcí, což přinese zjednodušení analýz a dosažení nižších detekčních limitů oproti běžným analýzám.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení