Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Sociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejem
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Abstrakt:
Sokotra s třicetiprocentním endemismen rostlinných druhů je biosférickou rezervací MAB a vyhlášeným místem World Heritage Site. Dle současné legislativy je zakázán vývoz veškerého živého i neživého materiálu včetně hornin a minerálů z ostrova. Tlak ze strany turistů i amatérských a profesionálních botaniků na získání rostlinného materiálu (semen, semenáčků) a produktů z nich je nicméně stále velký, s rozvojem turismu se dá říci, že ohrožení místní endemické flóry vzrůstá. Možností, jak částečně saturovat poptávku po místních endemických rostlinách by mohl být jejich certifikovaný prodej. Cílem navrhované práce je zmapovat současný trh s endemickými rostlinami Sokotry, poptávku po rostlinách a jejich produktech, zmapovat a zhodnotit možná rizika zavedení certifikovaného prodeje a zmapovat sociální a ekonomické předpoklady a dopady. Práce by měla být návrhem pro místní decision-makery jemenské vládní organizace EPA (Environment Protection Authority).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-LES LesnictvíB-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
LDF
BOTSP Botanika speciální
LDF
EKOL Ekologie