Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Sociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejem
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Summary: Sokotra s třicetiprocentním endemismen rostlinných druhů je biosférickou rezervací MAB a vyhlášeným místem World Heritage Site. Dle současné legislativy je zakázán vývoz veškerého živého i neživého materiálu včetně hornin a minerálů z ostrova. Tlak ze strany turistů i amatérských a profesionálních botaniků na získání rostlinného materiálu (semen, semenáčků) a produktů z nich je nicméně stále velký, s rozvojem turismu se dá říci, že ohrožení místní endemické flóry vzrůstá. Možností, jak částečně saturovat poptávku po místních endemických rostlinách by mohl být jejich certifikovaný prodej. Cílem navrhované práce je zmapovat současný trh s endemickými rostlinami Sokotry, poptávku po rostlinách a jejich produktech, zmapovat a zhodnotit možná rizika zavedení certifikovaného prodeje a zmapovat sociální a ekonomické předpoklady a dopady. Práce by měla být návrhem pro místní decision-makery jemenské vládní organizace EPA (Environment Protection Authority).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-FOR Forestry
B-FOR-TROP Management of Natural Resources in the Tropics and Subtropics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FFWTBOTSP Special Botany
FFWT
EKOL Ecology